Cruc.nl

WMO regeling

Als u het hulpmiddel langer nodig heeft dan zes maanden, dan wordt , afhankelijk van het hulpmiddel en uw indicatie,  dit (deels) vergoed vanuit de de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet wordt uitgevoerd door uw gemeente.
In de wet is opgenomen dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Het gaat daarbij om het wegnemen van hindernissen in en om het huis, in het plaatselijk vervoer en in het ontmoeten van anderen.

Voor wie?
Iedereen met een beperking, handicap of langdurige ziekte kan in principe een rolstoel, scootmobiel of ander hulpmiddel in bruikleen krijgen van de gemeente in het kader van de Wmo, mits u zelfstandig, in een verzorgingshuis of een woonvorm voor gehandicapten (bijvoorbeeld een gezinsvervangend tehuis) woont.

Hoe kom ik in aanmerking voor de WMO?
De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de WMO. Elke gemeente stelt hiervoor zelf voorwaarden vast. De gemeente kan u vragen mee te werken aan een onderzoek om te beoordelen welke voorziening in uw geval nodig is. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door een eigen deskundige van de gemeente of bijvoorbeeld via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Als u eenmaal weet waar u recht op hebt, kunt u kiezen: 
> u kunt van de gemeente geld krijgen voor de voorziening en zelf het hulpmiddel aanschaffen met een PGB
> of u kunt de voorziening rechtstreeks conform de WMO van de gemeente krijgen.

Waar kan ik een WMO-voorziening aanvragen?
Bij uw gemeente kunt u de Wmo aanvragen. Veel gemeenten hebben een speciaal Wmo-loket voor vragen en advies. Meestal zult u een aanvraagformulier in moeten vullen. Behalve uw naam en adres moet u soms de hoogte van uw inkomen invullen. Dit is nodig om uw eigen bijdrage te kunnen berekenen. Daarnaast moet u invullen of u ook AWBZ-zorg krijgt. Anders betaalt u misschien te veel eigen bijdrage.

Hier volgt een lijst van hulpmiddelen die geleverd kunnen worden via de gemeente*

- Scootmobiel
- Brommobiel (incidenteel)
- Rolstoel, hand- of elektrisch aangedreven
- Wandelwagens
- Hulpaandrijving voor de rolstoel
- Driewielfiets (met hulpmotor)
- Fiets met hulpmotor (incidenteel)
- Rolstoelfiets
- Douche - toiletstoel
- Toiletstoel
- Douchbrancard - Douchewagen
- Douchestretcher
- Toiletverhoger
- Aangepast toilet
- Tillift, verrijdbaar en plafondlift.
- Sta-lift
- Aanpassingen aan bovenstaande voorzieningen.
- Woningaanpassingen en toebehoren.

* Deze lijst is niet volledig en kan per gemeente in detail verschillen.

Meer info over de WMO regeling:
Ministerie van VWS

WMO Regelhulp

Contactinformatie

Cruc HulpmiddelenService 
Winkel en uitleenservice
UMC Groningen

Hanzeplein 1 (winkelstraat)
9713GZ Groningen
Telefoon: 050 311 9797
KvK te Groningen 52218422

Openingstijden
Ma. t/m vrij. van 8.30- 17.00 uur
Zaterdag van 10.00- 14.00 uur

Inschrijven nieuwsbrief