Cruc.nl

CRUC als onderdeel van uw zorginstelling

Middels  CRUC Hulpmiddelen beheer format kunt u de uitdaging aannemen om het optimale te bereiken op het gebied van veiligheid, efficiëntie en kwaliteit als het gaat om de inzet van mobiliteit- en transferhulpmiddelen binnen uw zorginstelling. Het resultaat is doeltreffend; een hogere kwaliteit zorg én een besparing van 30% tot 40% t.o.v. de huidige situatie.


  Elke organisatie, elke zorginstelling is anders. Dit impliceert dat een format aangepast moet worden aan de noden van de  zorginstelling.CRUC is uniek door haar positie in de zorginstelling. U houdt de regie, interne wensen en procedures zijn  leidend en uw eigen mensen zijn aan zet.CRUC stuurt en bewaakt de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie rondom  hulpmiddelen.

 

CRUC streeft naar

    *          Een optimale benutting van uw hulpmiddelen
    *          Het juiste (transfer- en mobiliteits-)hulpmiddel voor patiënt en hulpverlener ongeacht locatie
    *          Integratie en bundeling van aanwezige expertise binnen de zorginstelling met betrekking tot hulpmiddelenbeheer
    *          Continue aanscherping en verbetering van protocollen ter bevordering van kwaliteit en veiligheid met wettelijke
                richtlijnen in ogenschouw
    *          Flexibiliteit voor uw zorginstelling met betrekking tot veranderingen in de zorgvraag

Ga voor voor informatie op onze website www.crucvoorzorg.nl 

Vragen? bel ons gerust

050-361 7333

call_me_2
Voor meer informatie:
www.crucvoorzorg.nl

Contactinformatie

Cruc HulpmiddelenService 
Winkel en uitleenservice
UMC Groningen

Hanzeplein 1 (Winkelstraat)
9713GZ Groningen
Telefoon: 050 311 9797
KvK te Groningen 52218422

Openingstijden
Ma. t/m vrij. van 8.30- 17.00 uur
Zaterdag van 10.00- 14.00 uur
Zaterdag 21-7 Gesloten!

Inschrijven nieuwsbrief